ZABLESKOVÉ GENERÁTORY

* S 250

Zábleskový osvětlovací přístroj s pevně zabudovaným reflektorem, s neměnným výkonem záblesku i pilotní žárovky. Z příslušenství lze aplikovat deštník, klapky, barevné filtry, komínek.* S 300

Zábleskový osvětlovací přístroj s přepínáním zábleskového výkonu na plný a poloviční. Pilotní žárovka svítí stále plným výkonem. Přístroj je vybaven upínacím hrdlem průměru 120 mm, na které lze použít veškeré příslušenství fy. COMPACTRON .* S 500

Zábleskový osvětlovací přístroj s přepínáním zábleskového i žárovkového výkonu ve čtyřech stupních. Řídící elektronika umožňuje, aby zábleskový výkon vždy odpovídal poloze přepínače na panelu přístroje. Přístroj je konstrukčně starší generace. Pro svoji oblíbenost a zájem u zákazníků je stále vyráběn. U přístroje lze použít veškeré příslušenství.

* S 600, * S 1200

Zábleskové osvětlovací přístroje nové generace. Řízení výkonu (záblesk i žárovka) skokově v deseti stupních (čtyři clony). Při snížení výkonu přístroj samočinně odblýskne přebytečnou energii. Žárovka v kterékoliv poloze přepínače výkonu svítí buď proporcionelně nebo plným výkonem. U obou možností svítí buď trvale nebo při záblesku zhasne a rozsvítí se až se přístroj dobije a je připraven k dalšímu záblesku.


Všechny zábleskové osvětlovací přístroje COMPACTRON mají synchronizační konektor, optickou synchronizaci a upínací hrdlo průměru 120 mm, na které lze upevnit veškeré vyráběné příslušenství.